Op. Dr. Müjdat Ök Muayenehanesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1’inci Maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım haklar tanınmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre, işletmemize (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurunun yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak tarafımıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,

Tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

1. Yazılı Olarak Başvuru
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi Yan Yol Sokağı No:14/B Metroport Busidence Kat 5, No:502, 34188 Bahçelievler İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
2.Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
işletme sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle 
mujdatok@gmail.com E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

KVKK Başvuru Yolu